Jdi na obsah Jdi na menu
 


Údolí Hasiny u Lipence


Lokalita se nachází cca 0,4 km SZ od obce Lipenec, kde se potok Hasina zařezává do křídových sedimentů a vytváří zde krátké údolí, ve kterém příroda částečně zůstala, na rozdíl od okolní zemědělské krajiny, v přírodě blízkém stavu. Vegetaci tvoří pobřežní vrbiny, fragmenty dubohabrové doubravy, louky údolní nivy, subxerotermní stráně a svahy, opukové stěny a ostrohy. Naše aktivita zde sahá až do r.1982. V této době začala práce na budování přírodovědné naučné stezky. Realizace trvala celých sedm let. Značnou část trasy bylo třeba vyčistit od náletových dřevin a ručně vykopat stezku tak, aby spojovala nejzajímavější místa. Na trase naučné stezky jsou instalovány informační panely seznamující návštěvníky se smyslem ochrany přírody, se stupněm ohrožení některých organizmů, se sítí chráněných území v regionu a s významem nejbližších naučných stezek ochrany přírody. V r.2001 naše organizace vypracovala a předložila návrh na zřízení přírodní památky Údolí Hasiny u Lipence, tato dlouholetá snaha byla dovršena dne 16.10.2002.  Z důvodu zajištění dlouhodobé péče o lokalitu Údolí Hasiny u Lipence, jsme od r.2000 zajišťovali právní vztah pozemků k organizaci. V současné době je od fyzických vlastníků a právnických osob pronajato 27 parcel na ploše 6,4 ha. Tímto právním vztahem k pozemků se snažíme zajistit  hospodaření na těch plochách, kde se vyskytují zvlášť významná společenstva, rostliny a živočichové.

 

Obrazek
 
Obrazek

Obrazek

Obrazek