Jdi na obsah Jdi na menu
 


Touchovická stráň

 

Na východním okraji obce Touchovice se nad potokem Hasina zvedají příkré svahy opukové stráně, která se táhne v délce 2 km od Opočna směrem ke Zbrašínu. Od r. 1910 se zde začala těžit  hlinka, která se používala  k výrobě odlitků. Hlinka se prodávala továrnám vyrábějícím pro rakouské ministerstvo války. Změnou politických poměrů v r.1918 bylo dobývání hliny ukončeno.  Na jiném místě se těžila také opuka pro stavbní účely. Dnes o činnosti svědčí pouze zarostlé pozůstatky lomové stěny a dobývacího prostoru. V dalších letech byla část stráně uměle zalesněna borovicí lesní a borovicí černou, ostatní plochy byly ponechány přirozené sukcesi. Na nejvíce exponovaným místech se však neuchytily ani nejodolnější dřeviny a keře, takže zde zůstala obnažená matečná hornina, která postupně zvětrává a hromadí se na svazích ve formě pohyblivé opukové sutě. Na těchto místech našly svoje útočiště teplomilné rostliny, např. bělozářka liliovitá, koniklec luční český, kozinec rakouský, modřenec tenkokvětý, tařinka horská, hlaváč šedavy, kavyl vláskovitý a někteří živočichové ještěrka obecná, slepýš křehký a užovka hladká. Stráň je velmi rozsáhlá, proto zde bylo vyčleněno několik ploch s pracovními názvy „Nad rybníkem“ „Pod vysílačem“ a „Ke Zbrašínu“. Postupnému zarůstání těchto zajímavých a ohrožených stanovišť je třeba zabránit. Proto jsme provedli v říjnu 2008 první zásah spočívající v odkřovení v části stráně „Pod vysílačem“.

 

 

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek