Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tobiášův vrch

 

Tento malý nenápadný pahorek uprostřed polí sloužil demonstraci vlivu orientace svahů na výskyt rostlin. Jižní svah pokrývaly zářivě žluté květy hlaváčku jarního (Adonanthe vernalis), na západním rostly bohaté trsy koniklece otevřeného (Pulsatilla patens), koniklece lučního českého  (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica) a vzácně se mezi nimi objevil kříženec koniklec Haeckelův (Pulsatilla x hackaelii). Severní až severozápadní stráň je řídce porostlá teplomilnými keři s prvosenkou jarní v podrostu. Vrch byl ukázkou závislosti rostlin na expozici, jejich nároků na světlo, teplo i vlhkost. Vlivem ukončení hospodaření došlo k ústupu všech výše uvedených druhů, zejména koniklece otevřeného. Od r.1983 na základě požadavku Správy CHKO České středohoří provádíme management této lokality. V letech 1991-1996 byla realizace managementových zásahů přerušena, což mělo samozřejmě negativní dopad na vegetaci a populace zvláště chráněných rostlin. Od r. 1997 však byla spolupráce obnovena a ČSOP každoročně navrhuje Správě CHKO zásahy, které by se měly na této lokalitě v následujícím období uskutečnit. Na celém pahorku jsou odstraňovány náletové dřeviny (šípek, hloh, svída, jasan) a koseny travní porosty. Tobiášův vrch je jednou z modelových lokalit, na které se hodnotí vliv managementových zásahů na vegetaci v ZCHÚ.

 

 

Obrazek

Obrazek

 

 
Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek