Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stráň Na horách

 

Lokalita se nachází v blízkosti obce Rohatce (okr. Litoměřice) na mírném slínovitém svahu orientovaném k jihu až západu. Vyskytuje se zde jedna z nejbohatších populací hlaváčku jarního (Adonis vernalis) na Litoměřicku. Dlouholetá akumulace stařiny se projevovala stagnací populace tohoto druhu. Navržené zásahy, které poprvé proběhly v r.2004, spočívaly v kosení trávy a v odstraňování výmladků náletových dřevin ve snaze tuto populaci hlaváčku zesílit. Pravidelná péče o lokalitu pokračuje dodnes. Lokalita je navržena k vyhlášení zvláště chráněným územím v kategorii přírodní památka a podklady byly již zaslány Krajskému úřadu Ústeckému kraje.

 

 

 Obrazek

Obrazek