Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stráň K Lagrounu

 

Lokalita se nachází v intravilánu obce Kleneč (okr. Litoměřice) na svahu nad fotbalovým hřištěm v blízkosti bývalého mlýna Lagroun. Rozkládá se na parcele č. 165, 171/1 na ploše 0,5 ha. Je registrována jako lokalita s výskytem silně ohroženého koniklece lučního českého (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica) v počtu 80 jedinců a ohroženého hlaváčku jarního (Adonis vernalis) v celkovém počtu 2100 jedinců. Dlouhá léta nebyl pozemek obhospodařován, což mělo za následek akumulaci stařiny, která neumožňovala šíření populací ohrožených rostlin. Naopak pravidelným sledováním bylo možné sledovat pomalý ústup. V r. 2004 byly svahy poprvé pokoseny, odstraněna stařina a náletové křoviny. Stav populace z r.2005 se prudce zvýšil o 700%. Pravidelná péče o lokalitu pokračuje dodnes. Lokalita je navržena k vyhlášení zvláště chráněným územím v kategorii přírodní památka, podklady byly již zaslány Krajskému úřadu Ústeckému kraje v r.2005. V r.2008 byl na lokalitě instalován informační panel vyrobený z prostředků kampaně Místo pro přírodu.    

 

 

 

Obrazek

Obrazek

Obrazek