Jdi na obsah Jdi na menu
 


Staré a krajové odrůdy ovocných dřevin

 

Staré ovocné stromy a s nimi i staré krajové odrůdy postupně mizí z krajiny. Přitom právě tyto odrůdy mají řadu vlastností, které u současných (moderních) odrůd nenajdeme – odolnost proti chorobám, škůdcům, přizpůsobivost místnímu klimatu, půdním podmínkám, nebo různé možnosti využití sklizně.

 K prioritám programu řadíme mapování tzv. starých a krajových odrůd v jednotlivých regionech ČR, zanesení těchto informací do centrální databáze, uchovávání genofondu starých a krajových odrůd ovocných dřevin v zakládaných genofondových sadech, údržba významných sadů, stromořadí a jedinců (pouze drobná opatření) a výsady krajových odrůd do volné krajiny. Důležitou součástí programu je jeho popularizace na veřejnosti.

Dokumenty

Vzor databáze pro evidenci při mapování

Vzor databáze pro evidenci výsadeb

Staré krajové odrůdy ovocných dřevin (metodická příručka)

 

Literatura

Tetera V.: Ohrožené odrůdy ovocných dřevin. Svazek 4.- Metodika Českého svazu ochránců přírody.

Klecov P., Řezníček V., Sus J., Tetera V.: Ošetřování starých a výsadba nových ovocných dřevin. Sv.19.- Metodika Českého svazu ochránců přírody.

 

Realizované projekty

Rekonstrukce ovocné aleje U váhy v k.ú. Lipenec (2007)

Péče o obnovenou alej U váhy (2008)

Mapování výskytu starých ovocných odrůd v PP Údolí Hasiny u Lipence (2008)