Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hladový vrch

 

Nevysoký pahorek je součástí pásma Černodol, které tvoří předpolí Českého středohoří a odděluje ho na jižním okraji od řeky Ohře. Původně bezlesý kopec se stepní vegetací dnes zarůstá keři šípku a hlohu, na vrcholu je skupina akátového porostu. Rozvolněné jižní stráně hostí řadu stepních druhů rostlin, z nichž některé patří mezi zvlášť ohrožené – oman německý (Inula germanica, §2), kavyl tenkolistý (Stipa tirsa, §2), bělozářka liliovitá (Anthericum liliago, §3), zlatovlásek obecný (Aster linosyris, §3), len tenkolistý (Linum tenuifolium, §2), apod. Tato lokalita zůstávala dlouhou dobu přehlížena a zakryta mnohem významnější Národní přírodní památkou Velký vrch v jejím sousedství. Nicméně Hladový vrch patří k lokalitám s výskytem nejbohatší populace omanu německého v Čechách. K navrhovaným opatřením patří likvidace náletových dřevin (akát) a křovin (hloh, šípek), včetně kosení travního porostu. Na okrajích a lemech jsou ponechány malé kompaktní skupinky křovin pro zahnízdění a úkryt ptactva. První zásah zde proběhl na podzim r. 2008.

 

 

 

img_9081_mini.jpg

 

 img_9083_mini.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 img_1110_mini.jpg

 Obrazek

Obrazek

img_1120_mini.jpg

img_1164_mini.jpg